Herziene Energy Labelling Framework Regulation gepubliceerd

De herziene Energie Labelling Framework Regulation (2017/1369/EU) is afgelopen juli 2017 gepubliceerd. Het hoofddoel van deze Europese wet is informeren van consumenten over de energie-efficiëntie van energie-gerelateerde producten. Hiermee wordt beoogt dat consumenten bewuster worden en energiezuinigere producten gaan aanschaffen. De belangrijkste wijzigingen in de herziene versie is de herschaling naar A- tot en met G-label en de herschalingsmethodiek.

Weer naar schaal van A tot G
Om innovatie niet te laten stoppen bij het label A, is in 2010 besloten om nog energie zuinigere producten en systemen te beoordelen met een A+-label. Uiteindelijk volgde hierop weer A++ en later zelfs een A+++-label. Op deze methodiek is kritiek ontstaan; het systeem zou onduidelijk zijn geworden. Zo is de A-klasse niet meer het hoogst haalbaar en lijkt het verschil tussen label A en B groter dan het verschil tussen label A en A+.
Daarom is besloten om terug te gaan naar een systeem waarbij “A” het hoogt haalbare label is en de A+ labels te schrappen. Alle nieuw op de markt gebrachte producten die voorzien zijn van een energielabel zullen dus in de komende jaren moeten worden voorzien van een nieuw label. Hiervoor zijn per productcategorie afspraken gemaakt voor wat betreft het tijdspad. Voor de meeste productcategorieën geldt dat uiterlijk 2 augustus 2023, dus over 6 jaar, de nieuwe A-tot-G-schaal bepaald moet zijn.

Herschalingsmethodiek
Om terug te kunnen naar een A- tot en met G-schaal en om innovatie te blijven stimuleren wordt er een herschalingsmechanisme geïntroduceerd in de nieuwe regulering. Op termijn zullen dus alle producten opnieuw worden ingedeeld. In de toekomst zal vervolgens herschaling plaatsvinden indien 30% van het aantal producten het A-label heeft, of wanneer 50% van de producten in label A of B valt. Het wordt dus steeds moeilijker om een product met een A-label te ontwikkelen.

Fabrikanten en leveranciers van energie-gerelateerde producten moeten zorgen dat producten die ze op de markt brengen voldoen aan deze wetgeving. Dit is aantoonbaar middels een conformiteitsverklaring (CE-verklaring) en de producten moeten uiteraard correct gelabeld zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Fedet sectie T&D kunt u contact opnemen met Rik van Berkel. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Algemeen nieuws