Gelijkspanning biedt kansen in de gebouwde omgeving

Op verzoek van TKI Urban Energy heeft Berenschot een roadmap opgesteld op het gebied van gelijkspanning in de elektriciteitsvoorziening, ook wel afgekort met DC (direct current). Het doel van het onderzoek was inzicht verschaffen in het huidige en toekomstige potentieel voor DC in en rond de gebouwde omgeving in Nederland, in het distributieniveau van de elektriciteitsnetten en in welke innovaties daartoe kunnen worden ingezet. Daarnaast was inzicht gewenst in de internationale ontwikkelingen waar Nederland een bijdrage aan kan leveren.

De grootste (potentiële) voordelen van DC zijn besparing van energie, ruimte en materialen, verlenging van levensduur van componenten, minder storingen van de elektrotechnische omzetters bij DC en eenvoudigere aansturing van apparaten. Innovaties op het gebied van DC kunnen toepassing vinden naast wisselspanning (AC, 50 Hz), de energiedrager van de huidige elektriciteitsvoorziening. In de hoogspanning neemt de toepassing van DC al langer toe voor verbindingen over grote afstanden, zoals de NorNed kabel (2008), de onderzeese DC-verbinding tussen Noorwegen en Nederland over 580 km.

Nederland lijkt met enkele andere landen een voorloper te zijn, met DC-proeftuinen in de glastuinbouw, in gebouwen en woningen, openbare verlichting en in combinaties van DC met zon-PV, warmtepompen en elektrisch vervoer. Wel is de markt voor DC nog klein. In de waarneming van TKI Urban Energy is er onder de ontwikkelaars en potentiële gebruikers van DC-producten en diensten en ook onder investeerders een behoefte aan (handelings)perspectief om innovaties op het gebied een plek te geven in de elektriciteitsvoorziening van de toekomst.

De grootste kansen voor DC liggen in openbare verlichting en glastuinbouw. DC-producten en diensten daarvoor zijn tussen nu en 2020 “market-ready” en grootschalige toepassing vindt naar verwachting plaats vanaf 2025 tot 2030. Toepassing van DC voor datacenters en voor snel laden binnen de stad laten een verwachte “market readiness” zien vanaf 2023 en een grootschalige toepassing niet veel later. Toepassingen voor de utiliteitsbouw, woningen en in een lokaal DC-net naar bedrijven en woningen zijn naar verwachting “market-ready” tussen 2025 en 2030. Grootschalige commerciële toepassing ligt verder weg in de toekomst na 2035. Dat komt bijvoorbeeld doordat de voordelen van DC pas zichtbaar worden bij grotere combinaties van DC met zon-PV, elektriciteitsopslag, elektrische warmtepompen en elektrisch vervoer.

Het volledige bericht kan je hier lezen.

Algemeen nieuws