Sectie kabel

Wat is de CPR?

De CPR (Construction Products Regulation) is een Europese verordening welke ervoor zorgt dat eenduidige  eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen. In Europa is [...]