Eerste stap naar ambitieus Klimaatakkoord gezet

Met de presentatie van de sectorplannen is een belangrijke stap gezet richting een ambitieus Klimaatakkoord. FME is voorstander van een ambitieus klimaatbeleid. De technologische industrie gelooft in de innovatiekracht van bedrijven als succesfactor van de energietransitie. Bedrijven die bij FME zijn aangesloten zijn dagelijks bezig met het bedenken van nieuwe klimaatoplossingen.

De gepresenteerde plannen, waarin technologische innovaties een belangrijke rol spelen, zijn dan ook een goede start. Wel moet er nog veel uitgewerkt worden. Zo moeten er nog afspraken worden gemaakt over de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de energietransitie gefinancierd en betaald wordt. De uitwerking van deze plannen zal in het komende halfjaar plaatsvinden.

FME heeft in deze eerste fase direct en indirect actief bijgedragen aan de Tafels Industrie, Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en het Klimaatberaad. Ook in de verdere uitwerking zet FME zich in voor een werkbaar akkoord, met maximale CO2-reductie tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, het zoveel mogelijk benutten van de innovatiekracht van de industrie en het creëren van kansen om Nederland als proeftuin voor export van duurzame technologie te positioneren.

FME heeft een klankbordgroep opgericht om leden te bevragen en te informeren over de voorgestelde plannen in het Klimaatakkoord. Meer informatie lees je op de website van FME.

Algemeen nieuws