Digitalisering in de bouw: fabrikanten aan zet

Fedet en het FME Cluster Gebouwde Omgeving organiseren op maandag 9 mei een bijeenkomst om fabrikanten in de gebouwde omgeving te informeren over de kansen die er liggen door de digitalisering in de bouw. Het initiatief voor deze bijeenkomst is ontstaan vanuit de Fedet werkgroep Innovatieve Bedrijfsvoering, want BIM staat voor velen van ons hoog op de agenda. Doel van de bijeenkomst is fabrikanten in de gebouwde omgeving te informeren over de kansen die er liggen door de digitalisering in de bouw.

Fabrikanten zijn nu aan zet om concreet invulling te geven aan dit proces!

Kansen voor fabrikanten
De steeds verdere digitalisering in de bouw – zoals BIM – zorgt voor een efficiëntere samenwerking in de keten. Dit biedt kansen voor fabrikanten in de gebouwde omgeving. Fabrikanten kunnen steeds eerder in het ontwerp- en bouwproces betrokken worden. Hierdoor kan je als fabrikant meer invloed uitoefenen op het op te leveren gebouw en daardoor de kans vergroten dat jouw product wordt opgenomen.

Programma & Sprekers
De sprekers – die elk een ander deel van de keten vertegenwoordigen – leggen tijdens deze bijeenkomst uit hoe ETIM en ETIM RT precies werken, wat de voordelen zijn van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) en waarom het voor fabrikanten belangrijk is om nu in te stappen in deze nieuwe grote ontwikkeling in de bouwbranche.

12:30 uur – Ontvangst

13:00 uur – Start bijeenkomst met dagvoorzitter Jan Al – Uneto VNI

  • Ineke Dezentjé Hamming – FME (opening) – Belang van Digitalisering
  • Frans Nieman – Itannex – Overwegingen voor de fabrikant
  • Rien Wabeke – Ketenstandaard in de bouw – Rol van ketenstandaard ETIM
  • Peter Zwakhals – Uneto-VNI – Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB)
  • Marc Habets – Ketenstandaard in de bouw – Classificatie standaard in Europa
  • Martin Kreijenbroek – 2BA – Inbedding en zichtbaarheid UOB
  • Rob van Veen – Draka Kabel en voorzitter Fedet – Fabrikanten aan zet; samen met Jan Al in dialoog

16:30 uur – Einde bijeenkomst, borrel ter afsluiting

Kosten
FME-leden en leden van FME-branches betalen € 0,- p.p.
Niet-leden betalen € 250,- p.p.
Genoemde bedragen zijn exclusief btw | De no-show-fee bedraagt € 75,-
Klik hier om je direct aan te melden

BIM3

1x1x1
FME neemt samen met Fedet de verantwoordelijkheid om de UOB met relevante data te vullen. Door de UOB wordt het voor fabrikanten mogelijk om 1 keer op 1 plek en op 1 standaard manier de productdata beschikbaar te stellen voor het hele BIM-proces. Zo hoeven fabrikanten maar eenmaal te investeren om hun producten beschikbaar te krijgen voor het BIM-proces. FME en Fedet zijn nauw betrokken geweest bij de formulering van de UOB, in samenwerking met Uneto-VNI.

Lees ook: Installatiebranche start Uniforme Objecten Bibliotheek

Samenwerking

In het FME Cluster Gebouwde Omgeving zijn FME-leden, Fedet, NVKL en 17 ander FME-branches, verenigd rond de belangen in de installatietechniek en bouw. Binnen dit cluster is de beleidsgroep Digitalisering nauw betrokken geweest bij de formulering van de UOB, in samenwerking met Uneto-VNI. Daarnaast onderschrijft FME de belangrijke ontwikkeling van digitalisering met onder andere haar activiteiten op het gebied van Smart Industry en Smart City.

 

Algemeen nieuws