Digitalisering in de bouw

In de bouw- en installatiesector neemt de digitalisering steeds meer toe. Opdrachtgevers eisen in toenemende mate BIM in hun aanbestedingen. In de bouw levert het verlaging van de faalkosten op en in de beheer- en onderhoudsfase levert het ook grote efficiencyslagen op. De bedrijven die BIM het snelst weten te omarmen en integreren in hun eigen processen halen het eerst en het snelst voordeel uit deze ontwikkeling.

Fedet heeft in mei 2016 samen met FME de succesvolle bijeenkomst  ‘Digitalisering in de bouw‘ georganiseerd. Vervolgens heeft FME in samenwerking met Schiphol Airport op donderdag 15 september een vervolg bijeenkomst in Amsterdam georganiseerd. Hiervoor werden alle bestuursleden van Europese fabrikanten in de sector Bouw uitgenodigd. De aanwezigen kregen inzicht in hoe snel BIM zich ontwikkeld in de (Nederlandse) bouwsector. Tot slot werden de aanwezigen geïnformeerd over hoe het bedrijf kan deelnemen aan dit initiatief. Wil je nog meer weten over digitalisering van de bouw en wat grote opdrachtgevers op dit gebied van fabrikanten verwachten? Meer informatie lees je hier.

Algemeen nieuws