Derde Ledenvergadering van de Federatie Paneelbouw wederom een groot succes

Op woensdag 29 maart 2017 heeft voor de derde keer de Ledenvergadering van de Federatie Paneelbouw plaatsgevonden. Vele paneelbouwers wisten de weg naar de vergadering in Reeuwijk weer te vinden. Uiteraard was het Bestuur zeer content met de aanwezigheid van zoveel vakbroeders. Een grote opkomst van leden zegt immers iets over hun betrokkenheid bij de vereniging. Leden die allen de kwaliteit van schakel- en besturingspanelen willen waarborgen ter stimulatie en het behoud van de paneelbouw- én de maakindustrie in Nederland en deze missie massaal een warm hart toedragen.

Tijdens deze Ledenvergadering werd een korte update door Marcel den Haan (Branchemanager Fedet) met betrekking tot de diverse ontwikkelingen binnen Fedet gepresenteerd. Marcel van Haren (FME Manager Cluster Agri & Food) heeft een heel inspirerend verhaal gehouden over de hechte samenwerking binnen het Cluster Agri & Food en het belang daarvan. En zijn wij meegenomen in de wereld van de draadtechnologie, welke presentatie werd verzorgd door Esther Kharbouche en Alex Krijger (Calpe Industrial Products).

Maar ook vakinhoudelijk zijn op deze Ledenvergadering diverse onderwerpen ter tafel gekomen. Zo heeft Arno Garssen (vicevoorzitter van de Fedet sectie Federatie Paneelbouw) een zeer interessant betoog gehouden over CE-markering op schakel- en besturingspanelen: Wanneer wel en wanneer niet? Een vraag welke ons allemaal bezighoudt. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het bestuur van Federatie Paneelbouw.
Schakel- en besturingspanelen vallen onder de Laagspanningsrichtlijn en moeten altijd CE-gemarkeerd zijn (een uitzondering zijn systemen voor een proefopstelling). De naamgever (de naam op het schakel- en besturingspaneel) is verantwoordelijk voor de CE-markering van dat paneel. Daarom wordt geadviseerd vooraf duidelijk af te stemmen en vast te leggen (civiel recht) met de machinebouwer wie verantwoordelijk is voor het aanbrengen van deze CE-markering. Met de naamgever (opdrachtgever) van de schakel- en besturingspanelen dient ook afgestemd en vastgelegd te worden wie welke testen doet aan de schakel- en besturingspanelen om het Technisch Constructiedossier compleet te maken. De naamgever op de schakel- en besturingspanelen is verantwoordelijk (strafrecht) voor het Technisch Constructiedossier. Voor alle leden van de Fedet sectie Federatie Paneelbouw en andere belanghebbenden zal er een uitgewerkt document worden gepubliceerd met betrekking tot CE-markering op schakel- en besturingspanelen.

Tijdens de Ledenvergadering werd tevens veel aandacht besteed aan de werkzaamheden van de diverse werkgroepen. Om diverse doelen te bereiken zijn binnen de Federatie Paneelbouw werkgroepen opgericht. Elke werkgroep behartigt één of meerdere onderwerpen. De oprichting van een nieuwe werkgroep of het inbrengen van een nieuw onderwerp, wordt door de leden in overleg met het Bestuur bepaald. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen operationeel:

Werkgroep kwaliteitslabel paneelbouw
Om de kwaliteit van schakel- en besturingspanelen te waarborgen worden de mogelijkheden onderzocht om tot een kwaliteitslabel te komen. Het kwaliteitslabel is zowel van toepassing op het ontwerpproces, het productieproces met gekalibreerde gereedschappen als het testproces. Alle processen zijn gebaseerd op de NEN-EN 60204 en NEN-EN 61439 normeringen. Deze werkgroep stelt de eisen van het kwaliteitslabel op waaraan de paneelbouwer dient te voldoen, zoals:
1. De paneelbouwer dient aantoonbare kennis te hebben van normen en richtlijnen.
2. De paneelbouwer maakt gebruik van controlelijsten met minimale eisen waaraan de schakel- en besturingspanelen dienen te voldoen.
3. Medewerkers dienen over een bepaald (minimaal) opleidingsniveau te beschikken.

Een jaarlijkse audit door een onafhankelijke auditor dient ervoor te zorgen dat de waarde van het kwaliteitslabel op niveau blijft en de opgestelde eisen gehandhaafd worden. Verder onderzoekt deze werkgroep de mogelijkheden om de resultaten van de audits aan de leden terug te koppelen en daarmee het niveau van de leden continu te verbeteren.

Werkgroep innovatie
Deze werkgroep is gestart met het ontwikkelen van een database met zowel commerciële als technische informatie van de diverse componenten voor schakel- en besturingspanelen, welke door gerenommeerde fabrikanten worden geleverd. De informatie moet binnen diverse ERP- en ontwikkelpakketten kunnen worden ingelezen. Deze werkgroep heeft aan de hand van een enquête onder de leden aangetoond dat er met een goede database grote besparingen zijn te behalen. De werkgroep onderzoekt de bereidheid onder de leden om een deel van deze besparingen in te kunnen zetten voor de ontwikkeling van een goede commerciële en technische database. Daarnaast onderzoekt men de bereidheid om onder de Federatie Paneelbouw leden Eplan macro’s met elkaar uit te wisselen.

Werkgroep Sur Plus (incourante voorraden)
Veel paneelbouwers hebben diverse artikelen op voorraad die over zijn van een project, foutief zijn besteld of zijn gedateerd omdat fabrikanten een nieuwe serie op de markt hebben gebracht. Meestal zijn deze componenten ongebruikt en is het zonde om deze materialen weg te gooien, zeker in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het idee is om deze voorraden te delen met paneelbouwers, welke lid zijn van de Federatie Paneelbouw, en aan elkaar te verkopen. Deze werkgroep is zeer ver gevorderd en men heeft een database gecreëerd waarin alle leden hun sur plus componenten kunnen onderbrengen. Met een eenvoudige zoekfunctie bestaat de mogelijkheid om het gewenste component te vinden. Deze database is alleen toegankelijk voor leden van de Federatie Paneelbouw via het beveiligde deel van de website van de Fedet. De eerste transactie heeft inmiddels plaatsgevonden en de heer Arno Grassen overhandigt tijdens de Ledenvergadering de eerste “sur plus” levering aan de heer Johan Gevers van MUPA.

Werkgroep Instroom
Door gericht samen te werken in de diverse regio’s en nieuwe opleidingen te ontwikkelen gaan we de Nederlandse maakindustrie ondersteunen en kan ook de paneelbouw voor Nederland behouden blijven. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden op welke wijze de lage instroom kan worden verbeterd, de invloed van de vergrijzing kan worden ondervangen, de kwaliteit van de opleidingen kan worden verbeterd én brengt de gevolgen van de automatisering op de werkvloer voor de medewerkers in kaart. Men heeft intensieve contacten met het ROVC en kijkt of bestaande opleidingen onder de leden kunnen worden uitgerold.

Werkgroep Imago
Daarnaast is er behoefte om meer aandacht te schenken aan het vak paneelbouw. Het imago van dit vak moet snel verbeteren en moet dan ook de nodige aandacht krijgen. Jongeren zullen door het opstellen van de juiste communicatieplannen door deze werkgroep meer in aanraking moeten gaan komen met dit mooie vak. Deze werkgroep onderzoekt dan ook de mogelijkheden om een breder publiek te bereiken en gaat hier concrete plannen voor opstellen.

Het was een intensief programma, waarin de leden werden voorzien van veel informatie. Het moge duidelijk zijn dat de Federatie Paneelbouw leeft. Het ledenaantal groeit nog steeds maar nieuwe leden zijn van harte welkom. Hoe breder onze basis des te meer we met elkaar kunnen en zullen bereiken.

Bent u een Nederlandse paneelbouwer die volledig achter de belangen van de Fedet sectie Federatie Paneelbouw staat en wilt u dat de paneelbouw het kloppend hart van de Nederlandse maakindustrie blijft? Sluit u dan ook aan bij de Fedet sectie Federatie Paneelbouw.

Meer informatie
Voor vragen over de Fedet sectie Federatie Paneelbouw kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jan Hartman, Projectmanager Fedet sectie Federatie Paneelbouw. Jan is telefonisch te bereiken op nummer 0646 88 22 82 of per mail op info@federatiepaneelbouw.nl.

Voor meer informatie over Fedet algemeen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Algemeen nieuws