De Fedet Marktmonitor – in samenwerking met FME

U heeft het als Fedet-lid ongetwijfeld gemerkt; de overgang van de FBI Rapportage naar de Marktmonitor. Dit product is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de Fedet en het team Business Intelligence van FME. Het leek ons gepast om het Business Intelligence team via deze weg bij u te introduceren en u mee te nemen in de toekomstplannen die wij hebben om samen met de Fedet de Marktmonitor nóg waardevoller te maken.

Business Intelligence is een relatief nieuw waardeblok binnen de FME dienstverlening. Data is met uitstek geschikt om ondernemers met elkaar te verbinden en de verdienkracht van de hele sector te vergroten. Al is het alleen maar omdat u zelf geen tijd hoeft te steken in het verzamelen van allerlei statistieken. Verantwoordelijk voor de Marktmonitor voor de Fedet is Brigitte Bakker, bij velen van u ongetwijfeld bekend van de maandelijkse statistiekuitvragen die zij al enkele jaren voor de Fedet en NLA uit mag voeren. Zij is degene die u met een vriendelijk, maar vaak dringend e-mailtje of telefoontje eraan zal herinneren om statistieken als de Fedet Barometer aan te leveren. Op die manier hebben de statistieken voor alle partijen de meeste waarde.

Naast Brigitte bestaat het team uit Nathalie van Es. Als nieuwe aanwinst voor het team Business Intelligence houdt zij zich vooral bezig met het verwerken en presenteren van data. Haar rol zal voor de Fedet in de toekomst wat groter gaan worden, maar dat wordt verderop in dit bericht toegelicht. Het derde en laatste lid van het team is Steven van Bemmel. Hij heeft ruime ervaring in het automatiseren van data verwerkende processen. Dat is bijzonder van belang om met een klein team zo veel mogelijk hoogwaardige diensten aan te kunnen bieden aan FME leden en de aangesloten branches.

Deze diensten richten zich op twee kerntaken; het aanbieden van benchmarks en het aanbieden van marktinformatie. De eerste benchmark die wij sinds september vorig jaar aanbieden aan FME leden is de FME Beloningsbenchmark. Een mooi product waarin ondernemers eenvoudig kunnen zien of zij voor een specifieke functie een marktconform salaris bieden of niet. Later in het jaar zullen er nog meer benchmarks worden ontwikkeld, waarbij er altijd wordt gekeken of het ook interessant kan zijn voor aangesloten branches.

De Marktmonitor valt uiteraard onder het aanbieden van marktinformatie. Het betreft het verzamelen, verbinden, presenteren en interpreteren van vaak openbare data. De Marktmonitor is op dit moment volledig naar voorbeeld van de FBI Rapportage opgebouwd. Uiteraard hebben wij wel onze eigen ideeën, die we in de komende tijd zullen gaan uitrollen in samenwerking met een klankbordgroep binnen de Fedet. Daar hebben zich al enkele bedrijven voor aangemeld en via deze weg willen wij u nogmaals uitnodigen om u aan te melden middels de contactgegevens hieronder vermeld.

De belangrijkste wijzigingen die wij voor u in petto hebben zijn de volgende;

  • Feitelijke omzetgegevens op branche en clusterniveau:
    Dankzij een goede samenwerking met het CBS kunnen wij vanaf de zomer feitelijke omzetgegevens aan bieden van de Fedet als gehele groep, zonder dat u daar gegevens voor hoeft aan te leveren. Het CBS verzamelt deze gegevens van onder andere de belastingdienst en aggregeert de cijfers tot één statistiek. Daarmee kunnen geen individuele bedrijfsgegevens worden ontsloten, maar kunt u als individueel bedrijf bijvoorbeeld heel eenvoudig uw marktaandeel berekenen binnen de Fedet. Daarnaast gaan wij ook de omzetcijfers naar de clusters Gebouwde Omgeving, Agri&Food, Zorg, HTSM en Energie ontsluiten. Wij zijn erg enthousiast over het kunnen aanbieden van deze cijfers en we hopen dat u dat ook zult zijn!
  • Van PDF rapportage naar online interactief dashboard:
    Een van de andere zaken waar wij zeer enthousiast over zijn, is de toekomstige mogelijkheid om de Marktmonitor aan te gaan bieden via een online dashboard. Hierin vindt u dezelfde informatie terug als in het huidige PDF bestand, maar kunt u ook eenvoudig selecties maken waardoor de aangeboden informatie nog relevanter zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan het uitsplitsen van het aantal bouwvergunningen naar een provincie naar keuze of de uitsplitsing kunnen maken tussen huur- en koopwoningen. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos en ook hier gaan we dus graag met de klankbordgroep over in gesprek!

Data is in onze maatschappij en vooral ook in het bedrijfsleven steeds belangrijker geworden en dat zal alleen nog maar meer worden. De mogelijkheden om grote hoeveelheden data goedkoop op te slaan en eenvoudig te bewerken nemen alleen maar toe. Wij zijn als FME Business Intelligence er bijzonder trots op dat wij daarin een klein steentje kunnen bijdragen en we gaan heel graag met u in gesprek over de wijze waarop wij voor u de meeste meerwaarde kunnen bieden!

De Fedet Marktmonitor & deelname aan de klankbordgroep zijn alleen toegankelijk voor Fedet leden.
Voor vragen over de dienstverlening van FME Business Intelligence en het aanmelden voor de Fedet Klankbordgroep, stuurt u een e-mailtje naar businessintelligence@fme.nl.
Voor meer informatie over Fedet of het Fedet lidmaatschap, kunt u contact opnemen met het Fedet bureau, dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Wij zien uit naar een mooie samenwerking!

Team FME Business Intelligence

Steven van Bemmel

Brigitte Bakker

Nathalie van Es

 

 

 

 

 

 

Algemeen nieuws