DC presentatie voor de leden van Fedet sectie Federatie Paneelbouw

Op 7 mei was tijdens de ledenvergadering van Federatie Paneelbouw aandacht voor het overdragen van kennis gericht op de transitie van wisselspanning (AC) naar gelijkspanning (DC). Wat doen we inmiddels op het gebied van DC? Epko Horstman van TVVL gaf hier met een interessante en vooral praktijkgerichte presentatie meer inzicht en uitleg over.

Hoe nieuw is DC en hoe snel moeten we er vanuit onze branche op inspringen?
Gelijkspanning is al behoorlijk zichtbaar en aanwezig bij energie opwekking d.m.v. zonnepanelen en windmolens. Denk ook aan de vele apparaten thuis die al dan niet door (interne) adapters geschikt zijn voor DC. De vraag vanuit onze leden was dan ook: is dit een trend die ook snel doorzet binnen onze paneelbouw business?
De leden van Federatie Paneelbouw zijn onder te verdelen in drie typen paneelbouwers: de zelfstandige bedrijven, installatiebedrijven waarvan Paneelbouw een onderdeel is en Paneelbouw behorend tot een industriële systeemintegrator/machinebouwer (OEM-er).
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat DC niet nieuw is binnen de branche, gericht op het bouwen van schakelkasten en besturingspanelen die al dan niet bestemd zijn voor automatisering, besturing en/of stroomverdeling voor gebouwen (utiliteitsbouw), machines, processen (industrie) of energiedistributie.

Veiligheid
We moeten natuurlijk in de praktijk wel rekening houden met het veiligheidsniveau van AC in vergelijking met DC, de informatie uit de norm NEN 1010 en het wel of niet hebben van bijvoorbeeld een skin-effect, vlambogen bij het schakelen en scheiden, kortsluitvermogens en bijvoorbeeld de selectiviteit.

Conclusie
Samengevat een informatieve presentatie, aldus Jan Hartman (Projectmanager Federatie Paneelbouw), die ruimte geeft tot nadenken en duidelijk aangeeft dat het op dit moment niet zo’n vaart zal lopen voor onze leden. Er is nog voldoende tijd om je business voor te bereiden.

Algemeen nieuws