CE documenten actualiseren!

Heeft u al gekeken naar de CE declarations of conformity van uw elektrotechnische producten en de bijbehorende documenten inmiddels aangepast?

Op 20 april 2016 zijn een 9-tal  nieuwe richtlijnen definitief van kracht geworden  ter vervanging van de bestaande richtlijnen. In het onderstaand overzicht kunt u  zien welke richtlijnen het betreft. Dat betekent dat voor uw producten  die onder deze richtlijnen vallen de nummering van de richtlijnen waaraan uw product moet voldoen moet worden aangepast in de Declaration of Conformity (DoC),ook wel de CE verklaring genoemd die bij uw product behoort. Een aantal ondernemers heeft deze actie mogelijk al ondernomen, maar gezien de hectiek in het bedrijfsleven kunnen wij ons ook voorstellen dat deze actie in uw organisatie nog niet heeft plaats gevonden.

Om u gerust te stellen, het betreft hier voornamelijk een administratieve wijziging. Maar hij moet wel gebeuren. Belangrijk doel van de aanpassing  van de product Richtlijnen van  Europese commissie in 2014 was het vooral administratief stroomlijnen van de bestaande richtlijnen zodat indelingen volgorde van de teksten, begrippen en definities voor  zo veel mogelijk product richtlijnen gelijksoortig zijn. Dat bevordert  de leesbaarheid en het gemakkelijk gebruik van de richtlijnen voor de gehele industrie. De technische vereisten zijn in principe  voor de genoemde richtlijnen onveranderd gebleven.

Daarnaast zijn de rollen van de verschillende marktdeelnemers zoals de fabrikant , importeur en distributeur  onder de loep genomen en verschillen tussen de richtlijnen weggewerkt en de verplichtingen van u als marktdeelnemer duidelijker op papier gezet. Wellicht ten overvloede, maar op de producten  moeten in het kader van de traceerbaarheid, tegenwoordig niet alleen de fabrikantnaam, maar ook uw postadres op het product worden aangegeven.

Eind 2014 heeft FME hier al een aantal landelijke bijeenkomsten over gehouden ter voorbereiding , maar nu is het uiteindelijk zo ver .De overgangstermijn voor deze Richtlijnen die liep van april 2014 tot 20 april 2016 is nu afgelopen en dat betekent dat u de nieuwe nummering  vanaf die datum op uw documenten moet hanteren. Dus valt uw product onder een of meerdere van de genoemde richtlijnen, dan is het zaak hier nu actie op te nemen en uw documenten aan passen en ook te verifiëren of op uw producten ook een adres is voorzien.

In onderstaande kunt u zien op welke richtlijnen dit betrekking heeft en treft u de oude en de nieuwe nummering aan.

Richtlijnen Huidig Herzien
EMC-Richtlijn 2004/108/EG 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 2014/35/EU
Drukvaten van eenvoudige vorm 2009/105/EG 2014/29/EU
Liften 95/16/EG 2014/33/EU
Meetinstrumenten 2004/22/EG 2014/32/EU
Niet automatische weegwerktuigen 2009/23/EG 2014/31/EU
ATEX-apparatuur 95->114 94/9/EG 2014/34/EU
Explosieven civiel gebruik 93/15/EEG 2014/28/EU
Pyrotechnische artikelen 2007/23/EG 2013/29/EU
Richtlijn Drukapparatuur 97/32/EG 2014/68/EU*
Richtlijn Radio Equipment (nieuw) RT&TE 2014/53/EU*

 

In de tabel zijn ook een tweetal richtlijnen cursief aangegeven die vooralsnog buiten dit tijdstip  vallen; de Richtlijn Radioapparatuur (RED) die op 13 juni 2016 van kracht is geworden, maar een overgangstermijn kent tot 13 juni 2017, en de Richtlijn drukapparatuur (PED) die 19 juli 2016  definitief van  kracht wordt. De radioapparatuur richtlijn is inhoudelijk ook belangrijk vernieuwd ten opzichte van de voorganger de RT &TE richtlijn. Heeft uw product ook een radiomodule ingebouwd, zoals bijvoorbeeld een internet verbinding, dan valt deze waarschijnlijk nu ook onder de Radioapparatuurrichtlijn. Om aan de radioapparatuur richtlijn te voldoen worden de geharmoniseerde normen van de Laagspanningsrichtlijn, indien uw apparatuur valt onder de scope van de RED, vooralsnog buitenwerking gesteld. Wel moet de apparatuur voldoen aan de essentiële eisen zoals geformuleerd vanuit de Laagspanningsrichtlijn en bovendien met uitzondering van de spanningsgrenzen uit de Laagspanningsrichtlijn. Maar voor de bewijsvoering kan (nog) niet worden teruggegrepen op de geharmoniseerde normen van de LVD omdat deze niet zijn aangewezen in de RED. Dat moet in de komende  periode nog worden opgelost en daar wordt op Europees niveau vanuit FME samen met de koepelorganisatie Orgalime aan gewerkt om dit in geheel Europa optredende probleem op te lossen. Hopelijk komt er een acceptabele oplossing beschikbaar in de overgangsperiode.

Aan de slag dus !

Met vriendelijke groet,
namens Fedet sectie RNC

Bert Nagtegaal
FME Beleidsadviseur Regelgeving, Normalisatie en Certificatie

 

Meer informatie
Heeft u vragen over de invoering van deze nieuwe richtlijnen? Of wilt u meer informatie over de Fedet sectie RNC kunt u contact opnemen met Bert Nagtegaal. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

 

Algemeen nieuws