Bouw UOB van start: probleemloos data uitwisselen vanaf 2020

Installatiebedrijven en hun projectpartners kunnen vanaf mei 2020 probleemloos data gaan uitwisselen. Techniek Nederland en de grootste technisch dienstverleners binnen de ondernemersorganisatie hebben groen licht gegeven voor het bouwen van een Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Omdat de UOB toegankelijk is voor alle betrokkenen, onafhankelijk van de gebruikte software, wordt het werken in Bouw Informatie Modellen (BIM) eenvoudiger en efficiënter. De bouw van de objectenbibliotheek is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van onder andere Fedet en 2BA.

Feilloze informatie-uitwisseling
De bouw van de UOB zorgt voor een productiviteitssprong, een drastische reductie van faalkosten en een optimalisering van beheer en onderhoud van gebouwen. Door de energietransitie en ontwikkeling van smart buildings, worden gebouwen technisch steeds complexer. De Uniforme Objecten Bibliotheek vormt een cruciale schakel in de digitalisering van de keten en een eenvoudige en efficiënte informatie-uitwisseling.

‘Groot draagvlak’
Techniek Nederland en de grote technisch dienstverleners hebben het fundament gelegd voor de bouw van de UOB. De leden van Fedet gaan de data leveren om de UOB te vullen. Ook fabrikanten hebben veel profijt van de UOB, want zij hoeven straks niet langer specifieke productdata te produceren en te onderhouden voor individuele softwareleveranciers. Dat scheelt veel tijd en geld.

Open standaard
Het ontwerp voor de objectenbibliotheek is gebaseerd op twaalf use-cases van BIM-gebruikers en een onafhankelijk dataplatform tussen productdata en BIM- en CAD-content. De UOB gaat van start met het meest gebruikte CAD-platform voor installateurs en bouwers. Omdat de objectenbibliotheek een open standaard is, is het eenvoudig om er ook in andere CAD-omgevingen gebruik van te maken.

Projectuitvoering
2BA voert het project uit en neemt straks de exploitatie van de Objectenbibliotheek op zich. Deze uitvoeringsinstantie levert nu al gestandaardiseerde en gevalideerde productdata voor de installatiebranche. Ook Ketenstandaard Bouw en Installatie, Cadac en Itannex zijn nauw betrokken bij het project. De objectenbibliotheek draagt bij aan de doelstellingen van de DigiDealGo, het nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving van de overheid en de bouwketen. Het is om die reden ingediend als versnellingsproject.

Eén uniform informatiemodel
De Uniforme Objectenbibliotheek voorziet in een behoefte van installateurs en fabrikanten. Alle fabrikanten kunnen producten toevoegen aan de openbare, niet-merk gebonden bibliotheek. Vervolgens kan ieder installatiebedrijf onafhankelijk van de eigen software de objecten uit de bibliotheek gebruiken voor het ontwerpen van gebouwinstallaties. Met één uniform informatiemodel wisselen de CAD-systemen productinformatie snel en nauwkeurig uit in elke fase van het bouw- en BIM-proces.

Algemeen nieuws