Eerste editie Nederland Maakt: Het nieuwe ketenevent voor ondernemers in de maakindustrie

De eerste editie van Nederland Maakt vond plaats op woensdag 2 oktober bij de Basiliek in Veenendaal. Het event verbindt organisaties en ondernemers uit de gehele keten van de Nederlandse maakindustrie. Verrassende sprekers laten de bezoekers met een nieuwe blik naar de eigen onderneming kijken op het gebied van mens, data en technologie. Waar liggen nieuwe kansen? Hoe komen zij tot nieuwe oplossingen? Hoe kunnen ondernemers meer en slimmer samenwerken in de keten?  Voor deze eerste editie hebben NEVAT, FEDET, FPT-VIMAG, VNMI en FME ook voor het eerst de handen ineengeslagen.

 


Nederland Maakt werd georganiseerd door de verenigingen NEVATFMEFEDET, FPT-VIMAG en VNMI