European Lighting Expert (ELE)

Waardering van deze inzending:

1

Het initiatief om te komen tot een Europese kwaliteitsstandaard voor lichtprofessionals ligt bij de vier belangrijkste Europese lichtassociaties: NSVV in Nederland, LiTG-Geschäftsstelle in Duitsland, LTGLichttechnische Gesellschaft in Oostenrijk en Geschäftsstelle der SLG in Zwitserland. De partijen hebben een gemeenschappelijke opleidingsstandaard ontwikkeld en om de kwaliteit te borgen is de European Lighting Expert Association opgericht.

Om het kaf van het koren te scheiden op de Europese lichtmarkt, is de European Lighting Expert Associaton (ELEA) opgericht. Lichtprofessionals die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen hiermee ook in Nederland de titel ELE verwerven: European Lighting Expert.

Elke lichtprofessional die met succes het examen van ELEA aflegt, mag zich registreren als European Lighting Expert en de titel ELE voeren. De titel is een kwaliteitslabel voor lichtprofessionals. De ELEA stelt zich hiermee ten doel de kwaliteit van verlichting te vergroten en kwaliteit inzichtelijk en controleerbaar te maken. Om in aanmerking te komen voor de titel European Lighting Expert dient men een gedegen voorkennis te hebben van verlichting, door middel van een lichtopleiding op minimaal HBO niveau of door ervaring voldoende kennis te hebben opgebouwd. Met deze kennis kan men zich aanmelden voor het examen ELE Indoor of Outdoor. Hierbij is de keuze om zich aan te melden voor binnenverlichting of buitenverlichting. Het examen bestaat uit drie onderdelen:

  • Het uitwerken van een verlichtingsontwerp voor binnen of buitenverlichting
  • Mondelinge presentatie van het verlichtingsontwerp
  • Mondeling examen van de kennis van de verlichting aan de hand van de leerdoelen.

De leerdoelen staan omschreven in het document Leerdoelen. Een kandidaat dient in ieder geval inhoudelijke kennis te hebben van deze leerdoelen en deze eveneens te verwerken in de schriftelijke uitwerking van het lichtontwerp.
De inhoud, de procedures en de uitvoering van de examens worden door de “European Lighting Expert Association (ELEA)” internationaal ter beschikking gesteld en gecontroleerd. Deze zijn verwoord in het Document “ELE-Examen reglement en Kwaliteitsmanagement”.

Waarom
Om te komen tot een Europese kwaliteitsstandaard voor lichtprofessionals, zodat opdrachtgevers het kaf van het koren kunnen scheiden en experts zichzelf kunnen onderscheiden bij opdrachtgevers en werkgevers.

Hoe
Door zich aan te melden voor het ELE-examen krijgt men een opdracht ofwel voor binnenverlichting, of wel voor buitenverlichting waarbij men het volgende moet doen:

  • Uitwerken van een verlichtingsontwerp voor binnen of buitenverlichting
  • Mondelinge presentatie van het verlichtingsontwerp
  • Mondeling examen van de kennis van de verlichting aan de hand van de leerdoelen

Wat
Nadat men geslaagd is wordt men opgenomen in een Internationaal ELE-register. De geldigheid van het Certificaat is 5 jaar en in die tussentijd dient men aan te tonen dat men zijn/haar kennis op peil heeft gehouden door het deelnemen aan daarvoor aangewezen congressen, seminars etc. Na 5 jaar zal er wederom een schriftelijke en mondelinge toets worden afgenomen.

In Nederland hebben we sinds eind 2017 13 ELE-experts en op 21 november 2018 komen daar nog eens 8 bij. Voor het ELE-examen in juni 2019 hebben zich inmiddels ook al 6 kandidaten aangemeld.

Foto en beeldmateriaal

  • ELE-logo
  • Foto van de certificaat uitreiking in september 2018

Wij denken dat dit project perfect aansluit  bij de essentie van de Fedet Instroom Award om de instroom te bevorderen  door kennis te delen en elkaar te inspireren.