Beeldvorming rondom techniek realistisch maken voor kinderen

Waardering van deze inzending:

1

Wij vinden het belangrijk om een actieve rol in te nemen om mensen te interesseren voor techniek. Dit om beeldvorming rondom techniek realistisch te maken voor kinderen die daar in het dagelijks leven niet mee in aanraking komen. Dit is overigens een denkwijze die niet juist is omdat iedereen elke dag te maken heeft met techniek maar zich daar niet van bewust is.

Daar gaat het al mis.

Al jaren doen we dit op de voor de hand liggende manier door snuffelstages voor VMBO, excursies voor BO, deelname aan Girlsday enz.

Vanuit mijn deelname in de werkgroep Instroom ben ik dit jaar in contact gekomen met de regio coördinator Toptechniek in Bedrijf. Aan haar heb ik mijn zorg kenbaar gemaakt over de verkeerde beeldvorming rondom techniek en mijn overtuiging dat mede daardoor de instroom in techniek niet verbeterd op het VMBO en MBO.

Door haar ben ik geïntroduceerd bij diverse scholen van ROC West Brabant om mijn verhaal te komen vertellen.

Ik heb verschillende presentaties mogen geven aan docenten, en besturen van ROC’s, VMBO’s, en basisonderwijs over ons vakgebied, en over mijn visie hoe scholen en bedrijfsleven beter bij elkaar kunnen aansluiten.

Mijn missie is om veel meer verbinding te maken (zoeken) tussen BO, VO en MBO om zo elkaar te begrijpen en samen te verbeteren.

We kunnen niet zonder elkaar dus zet die deuren open. Bedrijfsleven kan ervoor zorgen dat jongeren een juist beeld krijgen van de verschillende aspecten van techniek en zo instroom bevorderen. Zij kunnen ook gastlessen geven om de dagelijkse praktijk de school binnen te brengen.

Daarnaast kunnen bedrijven voor stageplaatsen zorgen om ook docenten jaarlijks bij te scholen.

Al deze zaken hebben we met Vekon / Opera vormgegeven in 2018.